OBCHODNÍ PODMÍNKY

DITIS – spol. s r.o. Ústí nad Orlicí


I. Obecná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ditis.cz. Účelem těchto obchodních podmínek je vymezit a upřesnit práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele, provozovatele) na jedné straně a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé.


2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.ditis.cz je DITIS – spol. s r.o. Ústí nad Orlicí, Oldřichovice 24, PSČ 562 06

IČO: 46509810, DIČ: CZ46509810. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2329.

Číslo datové schránky: 6rtvb8s


3. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.


4. Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky prostudoval a v plném rozsahu je akceptuje a souhlasí s nimi. Odeslání objednávky může být formou elektronickou (odeslání e-mailu nebo odeslání objednávky prostřednictvím stránky www.ditis.cz), poštovní (odeslání objednávky formou dopisu na adresu dodavatele), telefonickou (na základě telefonického rozhovoru) nebo osobní (na základě osobní objednávky) na adresu prodávajícího.

 

II. Cena zboží

  V době, kdy si objednáváte v této internetové prodejně zboží, při každém produktu je uvedena kupní cena. Vyhrazujeme si však právo na opravu ceny v případě tiskové chyby, případně změny ceny od dodavatele. O každé změně Vás budeme informovat a objednávku vyřídíme po vzájemné dohodě. Na zboží se vztahuje 2-letá záruční doba.

U produktů které nejsou skladem (v detailu produktu není uvedena hodnota dostupnosti) si vyhrazujeme právo na změnu ceny.  

III. Dodací podmínky

  Po obdržení Vaší objednávky, Vám odešleme zboží v nejkratší možné lhůtě, ve většině případů do 24 hodin. Pokud by doba dodání měla trvat neúměrně dlouho, například pokud dodavatel nedodrží termín dodání nebo z různých jiných nečekaných událostí, budeme vás o tom co nejdříve informovat. 

  Zboží zasíláme převážně přepravní službou PPL formou dobírky nebo na fakturu či předfakturu, prostřednictvím České pošty, Radiálkou nebo po dohodě i jinými přepravními službami, osobním odběrem zákazníka nebo naší dopravou. Možný je i osobní odběr v sídle společnosti nebo dodání naší dopravou. Dopravné účtujeme do 15 kg 60-80 Kč prostřednictvím PPL, v případě jiných přepravních služeb dle jejich tarifů. Balné, ani žádné jiné, například manipulační poplatky neúčtujeme.

 

IV. Vrácení zboží

  Pokud se zakoupeným zbožím z našeho internetového obchodu nejste spokojeni, můžete jej vrátit, pokud možno co nejdříve ode dne převzetí  a zároveň jste povinni nás o tom předem informovat - telefonicky nebo e-mailem. Zboží musí být vráceno nepoškozené, nepoužívané, kompletní, v původním nepoškozeném obalu a s dokladem o koupi. Vrácené zboží neposílejte na dobírku - nebude převzato. Po vrácení zboží bude zákazníkovi vrácena cena za zboží (do ceny zboží se nezapočítává dopravné) bankovním převodem na číslo účtu kupujícího nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo vrácené zboží doručeno na naši adresu.

 

V. Poškozená zásilka

  Pokud je zásilka poškozena, nepředávejte ji okamžitě přepravní službě, ale po kontrole stavu zásilky  nás o tom informujte - telefonicky nebo e-mailem. Dohodneme se na způsobu řešení.

 

VI. Ochrana osobních údajů

1. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nepovinné. Vaše osobní údaje zůstanou uloženy v naší databázi na dobu neurčitou. Zůstanou uloženy pro případné řešení reklamací, či jiných oboustranných záležitostí odkazem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2. Kupující akceptací těchto obchodních podmínek (akceptací se považuje odeslání objednávky podle Čl.I. bod 4. těchto obchodních podmínek) dává souhlas ke zpracování a využívání osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Využíváním osobních údajů se rozumí, že provozovatel bude zasílat kupujícím na jejich kontaktní adresu (elektronickou nebo poštovní adresu) informace v případě oznámení organizačních informací spojených s provozem stránky www.ditis.cz, o novinkách nabízených v rámci služeb a produktů provozovatele nebo o produktech třetích stran.

3. Souhlas se zpracováním a využíváním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou na adrese provozovatele. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím provozovateli.

 


ditis.cz

V Ústí Nad Orlicí 1.1.2011